mikulaW sobotę 31 stycznia odbył się wykład dla Rodziców z cyklu Wychowywać i uczyć. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i czujemy się wyróżnieni, że wykład pt. "Dlaczego chłopcy i dziewczynki lepiej uczą się osobno?" wygłosili dla nas Monika i Krzysztof Mikułowie, osoby które wraz z trojgiem innych małżeństw założyli Niepubliczne Przedszkole "Węgielek" w Katowicach, a następnie powołali do życia pierwsze na Śląsku szkoły edukacji zróżnicowanej - Szkołę Podstawową dla Dziewcząt "Płomień" i Szkołę Podstawową dla Chłopców "Kuźnica". Ponadto Pani Monika od samego początku pełni funkcję dyrektora Przedszkola oraz Szkoły dla Dziewcząt.

O tym, jak intrygującym tematem jest edukacja spersonalizowana, której jednym z elementów jest edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, świadczyła pełna sala Przedszkola "Ziarenko", gdzie odbyło się spotkanie. Wśród słuchaczy nie zabrakło nauczycieli i rodziców zaangażowanych w projekt "Ziarenko", osób zainteresowanych dołączeniem do niego oraz tych, których do udziału zachęcił temat oraz doświadczenie prelegentów.

Niewątpliwie autorzy wykładu z racji swego kilkuletniego już doświadczenia w prowadzeniu placówek opartych na modelu edukacyjnym STERNIK, mogą być uznani za osoby inspirujące do działania i rozwoju edukacji spersonalizowanej także w Bielsku-Białej, a dzięki doświadczeniu rodzinnemu, będąc mamą i tatą dla czwórki swoich dzieci, są przykładem rodziców dla których wychowanie dzieci jest ważniejsze od pracy, interesów i odpoczynku.

Przedstawiony wykład miał na celu przybliżenie słuchaczom w sposób ramowy i przystępny zalet edukacji, w której fundamentem jest troska o harmonijny rozwój osoby we wszystkich jej aspektach, do których należą: ciało, rozum, wola, uczucia i sfera duchowa, a także celów oraz sposobów ich osiągania. Podkreślono, że zaniedbanie którejkolwiek z tych sfer grozi osłabieniem pozostałych. Prelegenci poprzez mnogość przykładów i przedstawienie dobrych praktyk stosowanych na co dzień rozwiali szereg wątpliwości, które towarzyszą nauczaniu w tego typu placówkach.

Szczególną uwagę zwrócono na rodzinny charakter szkół, w których dzieci otrzymują edukację zgodną z przkonaniami i wartościami panującymi w domu, a porządek który w nich panuje oparty jest na relacji: rodzice - nauczyciele - dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie - sami uczniowie. Podkreślono, że tylko ścisła współpraca rodziny i szkoły pozwala na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym. Poniżej zamieszczamy zapis z wykładu oraz części spotkania, w której zaproszeni goście odpowiadali na pytania rodziców:
Dlaczego chłopcy i dziewczynki lepiej uczą się osobno cz. 1
Dlaczego chłopcy i dziewczynki lepiej uczą się osobno cz. 2