logo"Budują Skałę"...

Już niedługo najstarsza grupa przedszkolaków - Orzełki, wyfruną z Przedszkola Ziarenko, by rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej. Dla wielu z nich będzie to Szkoła Podstawowa Skała, gdyż ich rodzice zdecydowali, że chcą kontynuować realizowany dotychczas model edukacyjny i rozwijać go na etapie edukacji wczesnoszkolnej poprzez personalizację zasad, metod i narzędzi dydaktyczno-wychowawczych. Dołączyły już do nich nowe rodziny. Edukacja spersonalizowana zakłada m.in. nauczanie zróżnicowane ze względu na płeć, gdzie dziewczynki i chłopcy uczą się osobno, co pomaga osiągnąć im lepsze wyniki w nauce i w większym stopniu rozwinąć swój potencjał we wszystkich aspektach: intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, wolitywnym i duchowym. Dlatego też, dzięki zaangażowaniu rodziców z Bielskiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Światło, od nowego roku szkolnego zacznie działać w Bielsku-Białej pierwsza niekoedukacyjna Szkoła Podstawowa.

Więcej o tej inicjatywie napisała Pani Urszula Rogólska w artykule Gościa Niedzielnego. 

Czytaj więcej

robert1W kwietniu gościliśmy w przedszkolu Pana Roberta Mazelanika, który na zaproszenie rodziców Przedszkola Ziarenko i Szkoły Podstawowej Skała wygłosił wykład "Potencjał edukacyjny rodziny - szkoły rodzinne". Podzielił się on z nami swoim bogatym doświadczeniem w prowadzeniu Szkoły dla Chłopców "Żagle" w Warszawie oraz Szkoły dla Chłopców "Kuźnica" w Katowicach, zaprezentował jak Szkoły Rodzinne odkrywają godność chłopców i dziewcząt w ich różnorodności poprzez codzienną dydaktykę, spersonalizowany program wychowawczy oraz system tutoringu rodzinnego, w którym to zarówno rodzice jak i uczniowie otrzymują wsparcie wychowawców. Przedstawił także najnowsze wyniki badań dotyczące Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, które wskazują jak szkoły rozwijają potencjał, umiejętności i wiedzę uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wystąpieniami Roberta Mazelanika, w których mówi o Szkołach Rodzinnych.

5 sfer ucznia

Upadek Tomka Sawyera

Edukacja zróżnicowana

Szkoła tylko dla chłopców

dobrochnaW poniedziałek, 2 marca 2015 r. odbył się drugi wykład z cyklu "Wychowywać i uczyć" pt. "Świat chłopców i dziewcząt w szkole. Edukacja zróżnicowana - wybór przyszłości".
Wykład poprowadziła Dobrochna Lama - współtwórca placówek Stowarzyszenia STERNIK. W latach 2004-2012 pełniła funkcję dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego „Strumienie” w Józefowie. Od 2008 roku pracuje w charakterze konsultanta dla placówek pracujących systemem edukacji spersonalizowanej w Polsce i za granicą.
Poniżej zamieszczamy zapis z wykładu oraz części spotkania, w której nasz gość odpowiadał na pytania rodziców:
Świat chłopców i dziewcząt w szkole - cz. 1
Świat chłopców i dziewcząt w szkole - cz. 2

mikulaW sobotę 31 stycznia odbył się wykład dla Rodziców z cyklu Wychowywać i uczyć. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi i czujemy się wyróżnieni, że wykład pt. "Dlaczego chłopcy i dziewczynki lepiej uczą się osobno?" wygłosili dla nas Monika i Krzysztof Mikułowie, osoby które wraz z trojgiem innych małżeństw założyli Niepubliczne Przedszkole "Węgielek" w Katowicach, a następnie powołali do życia pierwsze na Śląsku szkoły edukacji zróżnicowanej - Szkołę Podstawową dla Dziewcząt "Płomień" i Szkołę Podstawową dla Chłopców "Kuźnica". Ponadto Pani Monika od samego początku pełni funkcję dyrektora Przedszkola oraz Szkoły dla Dziewcząt.

O tym, jak intrygującym tematem jest edukacja spersonalizowana, której jednym z elementów jest edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, świadczyła pełna sala Przedszkola "Ziarenko", gdzie odbyło się spotkanie. Wśród słuchaczy nie zabrakło nauczycieli i rodziców zaangażowanych w projekt "Ziarenko", osób zainteresowanych dołączeniem do niego oraz tych, których do udziału zachęcił temat oraz doświadczenie prelegentów.