AKTUALNOŚCI

Opublikowano

Zajęcia w Bielskiej Szkole Przemysłowej

Dzięki uprzejmości Dyrekcji oraz kadry Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej nasi siódmoklasiści uczestniczą w cyklicznych lekcjach chemii w pracowniach placówki. 

Na niedawnych zajęciach laboratoryjnych uczniowie kl. 7 identyfikowali powstające gazowe produkty reakcji chemicznych, określali rodzaje reakcji chemicznych oraz efekty energetyczne przemian fizycznych i chemicznych.

Serdecznie dziękujemy Bielskiej Szkole Przemysłowej za współpracę, której celem jest zapoznanie naszych uczniów z chemią od strony praktyczno-laboratoryjnej.