Nasza historia

Nasza historia w liczbach

70
rodzin korzystających z edukacji w projekcie Ziarenko-Skała
500
placówek edukacji spersonalizowanej na świecie
50
uczniów Skały
140
spotkań tutoringowych za nami

“Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.”

Albert Einstein

Kim jesteśmy?

Szkoła Skała powstała z inicjatywy nas rodziców, którzy chcieliśmy dla naszych dzieci najlepszej edukacji. Zainspirowani poszukiwaliśmy dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. My rodzice pragniemy wychowywać nasze dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Wiem, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze uformowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Powołaliśmy do istnienia Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” i od 2010r. prowadzimy Przedszkole Ziarenko, a od 2015r. także i Szkołę Podstawową Skała. Jesteśmy kolejną placówką rodzinną w Polsce, która pracuje w oparciu o założenia szkół spersonalizowanych w Europie. Inspirujemy się modelem wychowawczo – dydaktycznym sieci szkół Fomento di Centros di Ensenanza, które od 1963 roku prowadzi obecnie 35 placówek dla 23 000 uczniów w całej Hiszpanii.

Inspiracja

Początki modelu edukacyjnego, który nadaje największą rolę rodzicom sięgają lat 60. XX wieku.  To wtedy św. Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei, zaczął inspirować rodziców do zakładania placówek edukacyjnych. Św. Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by rodzice zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.

Dzisiaj największą reklamą takiej edukacji są kolejne pokolenie szczęśliwych i dojrzałych absolwentów. Na świecie istniej ponad 500 placówek o profilu edukacji spersonalizowanej. W Polsce przedszkola i szkoły rodzinne są już w wielu miastach takich jak: Warszawa, Nadarzyn, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Katowice, Białystok, Nowy Tomyśl, Łódź, Wadowice, Bielsko- Biała. Placówki te coraz ściślej ze sobą współpracują w trosce o rozwój najlepszej edukacji dla swoich uczniów, uczennic i ich rodzin.

Nasza misja

Dzięki naszej wiedzy i naszemu doświadczeniu pedagogicznemu chcemy wspierać rodziców w wychowywaniu ich dzieci do wolności i odpowiedzialności poprzez jak najlepszą edukację, aby stały się osobami uczciwymi, wykazywały się troską o obywateli i były kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego dziecka i każdej rodziny, zachęcając do podejmowania w wysiłku i radości pracy nad sobą. Promujemy dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnnego.

Marta

Marta

DYREKTOR
Nauczuciel (18)

Magdalena

WICEDYREKTOR
Nauczuciel (7)

Agnieszka

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
KOM_0780

Sylwester

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
Nauczuciel (3)

Jadwiga

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
Nauczuciel (16)

Radosław

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
Nauczuciel (4)

Justyna

JĘZYK ANGIELSKI
Jola

Jola

MUZYKA
Beata

Beata

PLASTYKA
Iwona

Iwona

SEKRETARZ
KOM_0775

Ks. Kazimierz

RELIGIA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michał

SZACHY
Marta Jeż – logopeda medialny z Bielska-Białej

Marta

LOGOPEDA