Skała powstała z inicjatywy małżeństw w różnym wieku, z różnym stażem, pracujących w różnych zawodach, mających różne pasje, mieszkających w Bielsku-Białej i okolicy. Połączył ich fakt bycia rodzicami i chęć dobrego wychowania sowich dzieci. Dzięki grupie inicjatywnej najpierw powstało Stowarzyszenie ŚWIATŁO, które założyło Przedszkole Ziarenko, a następnie model edukacyjny oparty na fundamencie edukacji spersonalizowanej.

Przedszkole i Szkoła są zarządzane kolegialnie przez Radę Zarządzająca, z którą współpracują Rodzice w ramach modelu edukacyjnego. W codziennej komunikacji z Rodzicami posługujemy się agendami, planowanie rozwoju dziecka odbywa się poprzez opiekunów rodziny (tutoring rodzinnny), ponadto Rodzice uczestniczą w wykładach dla Rodziców, w każdej grupie jest również małżeństwo odpowiedzialne za współpracę (tzw. ROK-owie). Zapraszamy do nas tych z Państwa, którym bliskie jest proponowane przez nas podejście do wychowania i edukacji swoich dzieci.