785 1Edukacja spersonalizowana opiera się na traktowaniu każdego ucznia jako osoby z poszanowaniem jej wolności i godności.
Pogłębieniem modelu edukacji spersonalizowanej jest edukacja zróżnicowana ze względu na płeć. Podstawowe jej założenia mówią o tym, że istnieją naturalne różnice między dziewczętami i chłopcami, a to zakłada potrzebę odmiennych podejść w procesie ich wychowania i edukacji. Dlatego ważne jest, by przekazywać te same treści, ale w różny sposób, różnymi metodami i przy wykorzystaniu różnych narzędzi edukacyjnych. 

zdjecie (1)Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć jest przykładem modelu edukacyjnego, który opiera się na równości dzieci. Takie podejście pozwala dostosować edukację poprzez skoordynowanie jej z indywidualnym stylem uczenia się chłopców i dziewcząt. Prawdziwa równość płci umożliwia tą samą edukację, nie ograniczoną możliwościami i predyspozycjami danej płci. Edukacja zróżnicowana jako model edukacji jest zaszczepiana na całym świecie, ale szczególnie w krajach rozwiniętych. Ten model organizacji szkoły jest opcją dla mocnych systemów edukacyjnych i przynosi korzyści, wzbogacając wachlarz możliwości edukacyjnych w danym społeczeństwie. 

820 1Jako rodzice wybraliśmy model zróżnicowanej edukacji, gdzie chłopcy i dziewczynki uczą się osobno. W Skale chcemy tworzyć osobne klasy dla dziewcząt i dla chłopców. Cele edukacyjne stawiamy sobie takie same zarówno w klasach dla chłopców i dla dziewcząt. Wierzymy, że wzmocni to naturalne zdolności do nauki, rozwinie umiejętności intelektualne, osobiste, ducha służby oraz nauczy odpowiedzialnego korztystania z wolności osobistej. Każdy z uczniów oczekuje, by rozwijać jego potencjał, zgodnie z jego naturalnymi predyspozycjami. 

Personalizacja w edukacji jest pełna, jeśli pasuje do możliwości każdego dziecka. Aby osiągnąć prawdziwą równość szans, nie ograniczając zdolności dzieci, bierzemy pod uwagę te różnice między płciami wdrażając strategie uczenia się i nauczania, które pomagają rozwijać własne możliwości. 

851 1Dobre praktyki edukacyjne w odniesieniu do dziewcząt:
- dziewczęta chętnie pracują w małych grupach, prowadzone dyskretnie,
- nie potrzebują ciągłego monitorowania swojej pracy,
- ważne jest, jak wygląda ich otoczenie,
- od wczesnego dzieciństwa należy zachęcać dziewczynki do aktywności sportowej,
- sport to doskonała szkoła pracy zespołowej,
- dziewczęta potrzebują dużo uwagi i wsparcia w matematyce i naukach przyrodniczych,
- dziewczęta mają tendencję do niedoceniania własnych możliwości, nawet jeśli osiągają dobre wyniki, dlatego potrzebują stałego motywowania.

Dobre praktyki edukacyjne w odniesieniu do chłopców:
- najbliższe otoczenie chłopców musi być starannie uporządkowane, duży nacisk należy kłaść na dobrą organizację czasu oraz przestrzeni,
- w klasie powinno się dużo dziać, chwilami może być nawet głośno, a jednocześnie chłopcy powinni czuć atmosferę kina akcji, kiedy nigdy nie wiadomo, z której strony padnie strzał; to rola nauczyciela, który powinien krążyć po klasie, obserwować pracę uczniów, w razie potrzeby pomóc, ale także wywoływać ich do odpowiedzi, gdy się tego nie spodziewają, 189 1- wymagać i wyciągać konsekwencje w razie niewykonania zadania,
- czytanie: mniej fikcji, a więcej książek o konkretnych rzeczach lub zjawiskach (np. o wulkanach, rakietach, pociągach) i obowiązkowo powieści awanturniczo – przygodowe o chłopcach lub mężczyznach dokonujących bohaterskich czynów,
- ważny jest podział chłopców na grupy lub zespoły konkurujące ze sobą w duchu sportowym, jest to próba przekształcenia naturalnej agresji w zdrowe współzawodnictwo,
- dużo ruchu na świeżym powietrzu, uprawianie różnych dziedzin sportu, co wymusza stosowanie się do ustalonych i klarownych zasad, a także uczy zdrowej rywalizacji.