Marta Mszyca - Dyrektor 

MartaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczanie odziedziczyła po tacie, troskę o wychowanie po mamie, co razem złożyło się na fascynację projektem edukacyjnym szkół rodzinnych. Doświadczenia jako ucznia i nauczyciela zaowocowały zaangażowaniem się we współtworzenie SKAŁY i ZIARENKA. Ukończyła trzy polskie edycje Kursu Dyrektorskiego Fomento de Centros de Enseñanza. Wielką zachętą do budowania inicjatywy łączącej edukację z formacją ludzką są dla niej, jej synowie Franek i Wincent. Inspiracją do podejmowania codziennych wyzwań są z kolei wspólne z mężem Pawłem pasje: górskie wyprawy, bliskie i dalekie podróże, książki, narciarstwo, przytulne wnętrza i przepiękne Włochy.
Adekwatne dzisiaj i szczególnie istotne są dla niej słowa św. Josemarii Escrivy:
„Dzieci są najważniejsze: ważniejsze od interesów, od pracy, od odpoczynku.”


NAUCZYCIEL JAKO WYCHOWAWCA

W Skale wierzymy, że nauczyciel nie jest tylko od tego, by przekazywać treści edukacyjne, ale pedagog, to jest osoba zobowiązana do pracy i wypełniania zadań w zakresie wychowania. Nauczyciele są świadomi potrzeby stałego rozwoju. Wiedzą, że ich dobry przykład i coraz wyższy poziom rozwoju osobistego i zawodowego skutecznie przyczynia się do rozwoju całego projektu edukacyjnego Skały. Podstawowym zadaniem nauczycieli jest promowanie i wspieranie pracy oraz osobistego wysiłku każdego ucznia przy stałej i ścisłej współpracy z rodzicami.

SZKOLENIE NAUCZYCIELI
Szkolenie nauczycieli jest celem strategicznym w rozwoju Skały. Jesteśmy przekonani, że jakość kształcenia zależy od poziomu zaangażowania nauczycieli w edukację oraz od stałej aktualizacji warsztatu pedagogicznego i wiedzy. Aby ułatwić ten cel Szkoła umożliwia nauczycielom szkolenia, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

PRACA W ZESPOLE
Niezbędnymi działaniami edukacyjnymi jest wspieranie rozwoju pracy zespołowej: nauczycieli, opiekunów uczniów i innych specjalistów, którzy dzięki swojej wspólnej pracy na rzecz lepszej realizacji projektu edukacyjnego Skały, przyczyniają się do coraz lepszego rozwoju osobistego każdego ucznia.

agnieszka

Agnieszka Kamińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz studia magisterskie na tym samym kierunku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ma kilkuletnie doświadczenie, jako nauczyciel przedszkola oraz wolontariusz na półkoloniach letnich. Przez trzy lata pracowała w Przedszkolu „Ziarenko”, gdzie była wychowawcą i tutorem. Wzbogaciła swój warsztat pracy uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, między innymi: kurs wychowawcy kolonijnego, kurs komunikacji interpersonalnej oraz kursach dotyczących nauki czytania, zabaw i ćwiczeń logopedycznych, rozwijania wyobraźni u dzieci. Jako nauczyciel uczący w modelu edukacji spersonalizowanej stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr.

magdaMagdalena Rychwińska - nauczyciel języka angielskiego

Ukończyła filologię angielską w Szczecinie, studia geograficzne na Uniwersytecie Śląskim, a także podyplomowo przyrodę. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel przyrody oraz języka angielskiego w szkole podstawowej, geografii w technikum i liceum. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, dzięki którym wzbogaciła swój warsztat pracy. Uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Jako wolontariat prowadziła zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w International Club of English. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek, ukończyła I stopień szkoły muzycznej (fortepian).

Sylwester Rał – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

sylwek

Ukończył historię, o specjalności nauczycielskiej w stopniu licencjata, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej, a także uczestnik kursów edukacji spersonalizowanej w Ośrodku Doskonalenia Kadr. Interesuje się historią, sportem, oraz nauką w ogólnym tego słowa znaczeniu. Prywatnie mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci - Kacperka i Marysi.

Agnieszka NowosadAgnieszka Nowosad – katechetka
Ukończyła Papieska Akademię Teologiczną. Staż odbyła w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach, gdzie nadal pracuje. Szczególnie bliskim jej sercu jest misyjna działalność Kościoła. W wolnych chwilach posługuje jako wolontariuszka w Hospicjum św. Kamila. 
Mottem przewodnim jej pracy są słowa: "Aby rozpalić ogień w sercach innych - trzeba samemu płonąć". 

Magdalena Dutka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie Izdj1
Ukończyła studia biologiczno-geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe z przyrody oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, przyrody w szkole podstawowej, geografii w gimnazjum i liceum oraz jako wolontariusz w różnych placówkach. Wcześniej pracowała w Przedszkolu "Ziarenko" jako wychowawca i tutor. Stara się podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach. Prowadzi spotkania Szkoły Modlitwy w ciszy dla małych dzieci. Lubi podróżować z dziećmi, zatrzymywać piękne chwile na fotografii oraz tworzyć "coś z niczego" szyjąc na maszynie. Prywatnie żona Grzegorza oraz mama Hani i Janka.