068 1NAUKA W SZKOLE OBEJMUJE WSZYSTKIE WYMIARY OSOBY
Treści edukacyjne w wymiarze intelektualnym, społecznym i fizycznym oraz w sferze emocjonalnej i duchowej są zintegrowane w naszym projekcie edukacyjnym dzięki chrześcijańskiej wizji świata i człowieka.

432 1

DOBRZE JEST ZDOBYWAĆ CNOTY
Promujemy wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) rozwój cnót poprzez codzienną pracę nad nawykami, które pozwolą stawać się młodym ludziom coraz lepszymi oraz pomogą stać się im wolnymi i odpowiedzialnymi obywatelami. 

KAŻDY UCZEŃ JEST WYJĄTKOWY
Poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia i każdej rodziny, chcemy pomóc stawać się im lepszymi i przyczyniać się do rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa.

267 1

W KLIMACIE ZAUFANIA I SZACUNKU
Zobowiązanie między rodzicami, nauczycielami i uczniami opiera się na zaufaniu. Szkoła opiera się na jedności edukacyjnej kryteriów między rodzicami i nauczycielami w atmosferze wzajemnego szacunku.

KOMPLEKSOWA EDUKACJA
Rozumiemy, że wszechstronne wykształcenie w edukacji, to takie które umożliwia rozwój człowieka we wszystkich dziedzinach życia i jest oparty na zasadach chrześcijańskiego humanizmu. Edukacja jest czymś więcej niż przekazywaniem wiedzy. Edukacja w szkole ma trzy fundamenty, które występują jednocześnie i nie można zrozumieć jednego bez dwóch pozostałych:
- dobre zaplecze pedagogiczne i stała stymulacja do rozwoju w edukacji,
- edukacja osobowa, która wychowuje uczniów do wolności i odpowiedzialności we wszystkich okolicznościach życia, w których ich decyzje są oparte na cnotach i wartościach, które nabyły: męstwo, hojność, lojalność i szczerość wobec innych, duch solidarności i otwartości na nowe wyzwania, etc.
- chrześcijańska formacja duchowa zgodnie z doktryną wiary Kościoła Katolickiego.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE287 1
Dom rodzinny, Rodzina jest naturalnym pierwszym poziomem kształcenia młodego człowieka. Nauczyciele i wychowawcy od początku chcą wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom edukacyjnym każdego ucznia i każdej rodziny. Indywidualna opieka jest czynnikiem, który uważamy za najistotniejszy dla rozwoju umiejętności i zdolności każdego ucznia. Osobisty wymiar każdego ucznia jest kluczem do dobrej edukacji.