Gdy uczę innych, sam wiem więcej!

Jednym ze skutecznych sposobów na utrwalanie poznanych wiadomości jest uczenie innych. W ten sposób powtarzali sobie zdobyte informacje uczniowie i uczennice klasy III. Dziewczynki przybliżały chłopcom wiadomości na temat jesiennego pola – roślin ozimych i okopowych. Chłopcy natomiast uczyli dziewczynki słownego zapisu liczb.
Czy ta nauka była w naszym przypadku skuteczna? Z naszego podsumowania wynika, że nie tylko skuteczna, ale również przyjemna. Służyła również lepszemu poznaniu siebie wzajemnie.