Zgłębiamy tajniki nauki

Pierwszoklasiści wybrali się na wycieczkę do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, by zgłębiać tajniki nauki. Dzięki panu Piotrowi Kamińskiemu uczniowie mogli zwiedzić pracownie: krawiecką, elektroniczną, elektryczną i warsztat samochodowy. Dzieci dowiedziały się jakie są etapy szycia na maszynie, jak korzystać z energii słonecznej i elektrycznej, a także mieli możliwość zobaczyć samochód od strony podwodzia. Klasa pierwsza pokazała się z jak najlepszej strony – zadawali pytania, witali się z każdym napotkanym dorosłym i uważnie słuchali, mimo zmęczenia. To był bardzo owocny dzień. Już paru uczniów zadeklarowało swoją chęć chodzenia do tej szkoły za… 8 lat 😉