Konkurs Jonasz

We wtorek 12 grudnia w naszej Szkole sześcioro uczniów z kl. III wzięło udział w szkolnym etapie XXI edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.
Młodzi bibliści odpowiadali na pytania związane z treścią Ksiąg Starego Testamentu – Rut, Jonasza i Estery. Wszyscy uczestnicy konkursu osiągnęli bardzo dobre rezultaty, a spośród nich czworo dostało się do kolejnego, rejonowego etapu. Gratulujemy!