Wychowanie do pięknej miłości

Rodzice uczniów z klasy pierwszej uczestniczyli w prelekcji dotyczącej wychowania do pięknej miłości. Spotkanie to pomogło rodzicom zmierzyć się z pięcioma ogólnymi zasadami sztuki wychowania do miłości.
1. Wszystko w swoim czasie – przed nami pierwszy etap dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat (prof. H. Joyeux, Szkoła życia i miłości, J.J. Javaloyes,       Wychowywać do miłości, Ap­ostolicum).
2. Mówić prawdę, choćby nas to kosztowało.
3. Planować, to coś z tego wyjdzie.
4. Nie wystarczy zacząć, choć to ważna rzecz.
5. Tylko to, co wartościowe, wymaga wysiłku.

Drugim etapem projektu wychowania do pięknej miłości były warsztaty z uczniami w szkole, na których przedstawiono uczniom zamysł Boga wobec człowieka, omówiono sekret serca i sekret płciowości, sakrament małżeństwa i wzajemną relację mamy i taty. Pani Klaudia opowiedziała o tym, jak wygląda rozwój dziecka w łonie mamy – dzieci tworzyły książeczki na ten temat. Elementem, który wzbudził najwięcej emocji była prezentacja zdjęć uczniów, gdy byli niemowlętami oraz zdjęć ślubnych rodziców. Warsztaty miały na celu pokazanie piękna prawdziwej Miłości, której jesteśmy owocem.