Budujemy Polskę!

Polska po 123 latach wywalczyła sobie niepodległość. To był długi proces, w którym brało udział wiele osób i to przez bardzo długi czas. Na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego każdy z uczniów mógł wspólnie z innymi pracować, by zbudować Polskę! Nie zależnie czy jesteś z pierwszej czy czwartej klasy, każdy musi się przyłożyć, żebyśmy osiągnęli nasz cel. Na sali czekały na uczniów 4 niełatwe zadania. Zadaniem każdego chłopaka było wykonanie jak najdokładniej ćwiczenia z obwodu stacyjnego, po wykonaniu którego w odpowiedniej liczbie powtórzeń można było dołożyć do konturu Polski kartkę odpowiedniego koloru. Praca każdego z uczniów podbudowana dużą dawką motywacji dała efekt w postaci mapy Polski w barwach narodowych oraz bardzo zgodnej i radosnej współpracy na lekcji