Lekcje religii w Skale

Ważnym elementem lekcji religii poza zgłębianiem wiedzy jest element doświadczenia, który pomaga nie tylko lepiej zapamiętywać, ale także otwiera na innych i samego Pana Boga. Na zdjęciach:

– “arka przyjaźni z Bogiem” przygotowana na podstawie historii Noego,

– Kościół jako wspólnota ludzi zjednoczonych z Jezusem,

– Kościół jako owczarnia Chrystusa.