Tutoring z uczniem on-line

Szkolni tutorzy systematycznie spotykają się z uczniami klas 4-6 na spotkaniach tutoringowych. Tutor w naszej szkole, to indywidualny opiekun ucznia oraz jego rodziny, który poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie, ma okazję pokazać podopiecznemu jak wykorzystywać swój cały potencjał. Przedstawia mu zalety i wady jego codziennych wyborów, a także uczy bieżącej organizacji zajęć, która podczas nauki zdalnej nierzadko jest wyzwaniem dla młodego człowieka. Miło nam obserwować uczniów, kiedy pracują i są zmotywowani do spotkania ze swoim tutorem.