W ramach zajęć na pływalni organizowanych przez Katolicki Klub Sportowy Ichthys Bielsko-Biała chętni uczniowie i przedszkolaki z klasy zerowej biorą udział w zajęciach nauki pływania. Zajęcia z podziałem na grupy wiekowe i grupy zaawansowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.