Wiemy jak ważna jest dobra atmosfera oraz praca zespołowa. Uczymy dzieci w duchu radości i koleżeństwa poprzez dostrzeganie potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele akceptują i szanują swoich podopiecznych, a przez to uczniowie szanują swoich kolegów. Cel nie uświęca środków, liczy się drugi człowiek. Często w szkole pracujemy w grupach, by uczyć się odpowiedzialności i elastyczności, tak ważnych cech na rynku pracy. Praca zespołowa umożliwia wspieranie rozwoju samodzielności i troski o innych, uczy dokonywania dobrych wyborów, a także bardzo przyspiesza proces zdobywania wiedzy i poszukiwnaia samodzielnych rozwiązań, uczy kreatywności.  Uczniom daje się możliwość bezinteresownej pracy na rzecz innych, co przynosi rozwój relacji, opartych na przyjaźni i zaufaniu, a w perspektywie czasu odpowiedzialność za własna rodzinę, społeczność i Ojczyznę.