Absolwent, który opuści mury naszej szkoły ma być osobą dojrzałą i odpowiedzialną. Uznajemy, że jest to główne, obok przekazywania wiedzy, zadanie dobrej szkoły. Same sukcesy dydaktyczne, a później dobra kariera zawodowa nie dająpełni szczęścia. Odpowiedzią jak osiagnąć te założenia jest edukacja spersonalizowana. Jest to edukacja, której celem jest człowiek i pełny jego rozwój.  Kierunek pedagogiczny – personalizm chrześcijański- stawia w centrum człowieka i jego dobro. Edukacja spersonalizowana (łac.persona- człowiek) to coś więcej niż tylko nauczanie. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka jako osoby – w aspekcie intelektualnym, fizycznym, duchowym, społecznym i wolitywnym (wychowanie woli). Wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i połączone odnoszą się do wychowania integralnego, które obejmuje wszystkie części osobowości ucznia, a więc uwzględnia całą osobę w procesie wychowawczym, zwracając szczególną uwagę na pięć obszarów: rozum (dąży do poznania prawdy), wolę (dąży do czynienia dobra), emocje (radość z czynienia dobra), ciało (narzędzie czynienia dobra), duch (otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i innymi). Szkoła Podstawowa Skała oferuje indywidualną edukację dla wszystkich uczniów, tak by każdy mógł osiągnąć maksymalny rozwój swoich możliwości, tworząc swój własny osąd i podejmować decyzje w sposób wolny i odpowiedzialny.