W Szkole Skała obowiązuje odpowiedni strój. 

Dlaczego warto, aby dzieci chodziły do szkoły w mundurku?

Jednolity strój dzieci podkreśla, że to co naprawdę ważne znajduje się w “środku”, pozwala uniknąć zróżnicowania ze względu na status majątkowy, a przede wszystkim pomaga w procesie wychowawczym. Łatwiej jest pomóc uczniowi w zachowaniu należytego wyglądu zewnętrznego, uczyć przestrzegania zasad, ponieważ wiadomo jaki jest standard obowiązującego ubioru.
Pozwala on uniknąć budowania poczucia wartości na podstawie zewnętrznych dóbr.

Mundurek ogranicza rywalizację w grupie, rewie mody, czy dokonywanie uproszczonych porównań oraz uczy dzieci przestrzegania zasad i obowiązków.

Mundurek ułatwia również nauczycielowi skupić się na indywidualnych cechach każdego ucznia, do którego zwraca się podczas zajęć. Koncentruje swoją uwagę na jego wyrazie twarzy, reakcjach, mimice czy ekspresji – nie rozprasza go mnogość barwnych dziecięcych ubrań.  Jest także wsparciem w dbałości o bezpieczeństwo naszych uczniów (np. wycieczki szkolne).

Jednolity strój pomaga uczniom utożsamiać się ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności, a także znacząco skraca czas porannych przygotowań – to doceniają szczególnie rodzice naszych uczniów.