Zależy nam na tym, aby absolwent opuszczający mury naszej szkoły odznaczał się silną osobowością, umiał rozpoznawać rzeczy dobre i złe, dokonywać wyborów w oparciu o jasne kryteria, potrafił dochować wierności w miłości i w przyjaźni. Stąd – szanując wolność każdej osoby – przywiązujemy dużą wagę do jasności zasad i pracy nad spójnością charakteru. Uzdalnia to bowiem człowieka do bycia szczęśliwym i w większym stopniu gwarantuje udane życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Pragniemy, by absolwenci Szkoły Skała byli odpowiedzialni, uczciwi, odważni, dobrze wykształceni, przyzwyczajeni do wysiłku w pracy, kompetentni, o nienagannych manierach, stający w obronie słabszych, cechujący się silną wolą, duchem służby, radośni, zdolni do dotrzymywania zobowiązań. Zależy nam na tym, aby byli patriotami – a w planie nadprzyrodzonym – zawsze z poszanowaniem wolności sumienia – dobrymi chrześcijanami.