Celem programu wychowawczego Szkoły Skała jest pomoc każdemu uczniowi w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu wolności osobistej i w ścisłej współpracy z rodzicami. Wychowując uczymy myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu konkretnych cnót ludzkich.

Kształtowanie charakteru opiera się na doświadczaniu wolności i konsekwentnym ponoszeniu odpowiedzialności.
W tym obszarze mamy następujące cele:
a. zachęcanie do rozwoju w cnotach takich jak: szczerość, pracowitość, wytrwałość, samodyscyplina, hojność, umiarkowanie, powściągliwość i pogoda ducha,
b. rozwijanie odpowiedzialności za swoje emocje w drodze do budowania dojrzałych relacji,
d. nauczanie, że praca dobrze wykonana jest kluczowym środkiem osobistego i społecznego postępu.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczniów sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem