Pracuję, więc umiem

W naszej szkole każdy może osiągnąć sukces. Sekretem do rozwinięcia w pełni swych możliwości nie są predyspozycje, ale włożony osobisty wysiłek w zadania. Tak jak sportowiec odnosi sukces po wielu tygodniach treningu, tak uczeń może osiągnąć mistrzostwo nawet tam, gdzie doświadczał porażki. Każdy uczeń ma do zrealizowania swój osobisty plan rozwoju, w którego wypełnianiu pomagają mu tutor i rodzice. Zakładamy, że każdy uczeń z pomocą rodziców i nauczycieli, może każdego dnia stawać się coraz lepszym, realizując swój własny plan edukacyjny i rozwijając wszystkie swoje talenty i zdolności. W naszej szkole w klimacie wolności i zaufania, staramy się odkryć mocne i słabe strony każdego ucznia i każdej uczennicy. Pomagamy im stawać się lepszymi.