KROK 1

Zainteresowanie zapisem dziecka do szkoły

KROK 2

Poznanie oczekiwań i celów Rodziny

KROK 3

Ustalenie indywidualnych warunków finansowych

KROK 4

Podpisanie umowy

ETAP I
W przypadku, gdy Rodzina jest zainteresowana zapisaniem dziecka do Szkoły ustalamy termin spotkania, w którym uczestniczą oboje Rodzice oraz przedstawiciel placówki. Celem spotkania jest poznanie zainteresowanej Rodziny pod kątem angażowania się w wychowanie dziecka i działalność placówki.

ETAP II
Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca jest możliwa, Rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem ds. finansów. Spotkanie dotyczy podjęcia przez daną Rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. W spotkaniu udział biorą oboje rodzice. Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do Szkoły jest ustalana indywidualnie dla każdej Rodziny. Wynika to z faktu, że możliwości finansowe zgłaszających się Rodziców, nie są kryterium, ani warunkiem do rozpoczęcia edukacji w Szkole w przypadku, gdy Rodzina się z nią utożsamia. Rodzice mają okazję porozmawiać i wspólnie wypracować rozwiązanie optymalne dla obu stron.

ETAP III
Proces przyjęcia do Szkoły Podstawowej “Skała” kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszystkich formalności pomiędzy Rodziną a Stowarzyszeniem “Światło” oraz pomiędzy Rodziną i placówką.

Rodzinę, która umawia się na rozmowę rekrutacyjną prosimy o pobranie i wypełnienie Wniosku o przyjęcie dziecka oraz Załącznika nr 1 do wniosku i przesłanie zeskanowanego lub doniesienie osobiście do placówki.
Wniosek do pobrania
Załącznik do wniosku (do pobrania)

Prosimy o wypełnienie formularza. W najbliższym czasie skontaktujemy się, by zaprosić na spotkanie.

Formularz zgłoszenia

 

Weryfikacja

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodziców, jak i dzieci wskazanych powyżej, przez Szkołę Podstawową Skała z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Dawnej 12 oraz jej organ prowadzący tj. Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” dla celów związanych z procesem przyjęcia dziecka do Placówki – art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
Pełny tekst klauzuli informacyjnej do pobrania w zakładce Kontakt.