Osobista relacja uczeń – nauczyciel to cecha wyróżniająca naszą szkołę. Spotkania w cztery oczy i rozmowa o sukcesach i trudnościach ucznia, ustalanie z nim punktów pracy nad sobą i konkretnych celów dydaktycznych to dopełnienie idei tutoringu rodzinnego. Indywidualny opiekun towarzyszy każdej rodzinie przez cały okres edukacji. W cyklicznych spotkaniach z obojgiem rodziców przekazuje informacje o postępach dziecka i ustala z nim plan pracy, wspólny dla domu i szkoły.

Te uzupełniające się relacje są gwarancją skutecznej pomocy dziecku w kluczowych dla niego momentach edukacji szkolnej. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o funkcjonowaniu w szkole, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w szkole. Na kolejnym spotkaniu weryfikuje się to, co udało się zrealizować, ewentualnie omawia się sposoby kontynuowania rozpoczętej pracy i wyznacza nowe cele.

 

 

 

Tutoring w Szkole Skała spełnia dwa główne cele. Po pierwsze dobry tutoring pomaga wzrastać uczniom i ich rodzinom, a po drugie jest indywidualną formą pomocy dla uczniów. Kontakt tutora z rodzicami i uczniem ma na celu pomoc w rozwijaniu wszystkich zdolności ucznia: nie tylko tych związanych z jego intelektem, ale również z kształtowaniem go jako osobyChodzi o budowanie w nim systemu wartości i umożliwianie mu poznawania samego siebie, dzięki czemu dowiaduje się w czym powinien być lepszy, w czym może być lepszy oraz jakie są jego zdolności i ograniczenia.