W rodzicach siła

Mama i tata są najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Nasza szkoła stawia sobie za cel pomoc rodzicom w ważnym zadaniu wychowywania synów i córek. Rodzice są niezastąpieni, także w edukacji. Dzieci uczą się w 80% poprzez przykład, większą wagę przywiązują do zachowań i postaw niż do słów. Pragniemy, wykorzystując konkretne narzędzia, przekonywać mamę i tatę jak istotna jest ich obecność w życiu dzieci oraz jak bardzo ich zainteresowanie wpływa na odnoszone przez nie sukcesy dydaktyczne.  Jak potwierdzają badania, dzieci uczą się lepiej, gdy ich rodzice są zaangażowani i towarzyszą dziecku w edukacji. W Skale kładziemy nacisk także na dobre relacje między rodzicami a nauczycielami, bo od ich jakości także zależy motywacja dziecka do nauki. Nasi nauczyciele są partnerami rodziców i współpracują z nimi, podążając w tym samym kierunku – osiąganiu pełni możliwości dziecka. W naszej szkole rodzice mogą liczyć na nauczycieli, którzy zawsze wzmacniają ich autorytet, by dziecko odczuwało wsparcie z dwóch stron.