Wychowanie na piedestale

W Szkole Skała uczniowie mogą osiągać więcej, bo wychodzimy od fundamentów: dobrego wychowania i formacji. Praca wychowawcza nad wartościami takimi jak odpowiedzialność, pracowitość, męstwo, cierpliwość, radość, duch służby jest najlepszą gwarancja osiągania sukcesów dydaktycznych przez każdego ucznia. Praca nad sobą jaką podejmują nasi uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przyczynia się w sposób niebagatelny do osiągania dobrych wyników dydaktycznych. Uważamy, że bardzo ważne jest wskazanie uczniom celów życiowych i dążenie do nich niezależnie od zmieniających się warunków i napotkanych trudności. Zależy nam na tym, by uczniowie i uczennice osiągali sukcesy, również w dorosłym życiu, a będą nimi poczucie szczęścia i troska o społeczeństwo.