Pierwszoplanowa rola rodziców, jako najważniejszych wychowawców swoich dzieci oraz ścisła współpraca pomiędzy rodziną a szkołą, pozostają dla nas najwyższym priorytetem.

To właśnie rodzice są pierwszymi wychowawcami – wzorami postaw i zachowań dla swoich dzieci.
Rodzina jest naturalnym poziomem kształcenia młodego człowieka, dlatego to ona tworzy najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to rodzice są przede wszystkim odpowiedzialni za ten proces, dając osobisty przykład, szkoła powinna wspierać rodziców w tym wyjątkowym zadaniu.

Dlatego też rodzice, chcąc dobrze wychow dzieci, powinni mieć możliwość stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia w różnych sferachwychowawczej, małżeńskiej czy ludzkiej. Wychodząc z tego założenia organizujemy w szkole wykłady, warsztaty i szkolenia w ramach otwartych konferencji z cyklu “Wychowywać i uczyć”. Spotkania te pomagają poznać model edukacyjny szkoły i stosować go w praktyce.