O nas

Kim jesteśmy

Inicjatywą rodziców i nauczycieli tworzących miejsce rozwoju swoich dzieci, będące przedłużeniem atmosfery, zasad i wartości domu rodzinnego. Tworzymy bezpieczne i radosne środowisko osób z wartościami, jako rodzice przyjaźnimy się i wspieramy nawzajem w wysiłkach podejmowanych dla dobra naszych dzieci.

Misja

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego dziecka i każdej rodziny. Promujemy dążenie do prawdy, dobra i piękna oraz praktykę cnót chrześcijańskich jako podstawę życia osobistego, społecznego i rodzinnego.

Kadra

Nasi nauczyciele to doświadczeni pedagodzy nastawieni na pełną współpracę z rodzicami oraz bycie radosnym przewodnikiem i towarzyszem uczniów w ich rozwoju.

Co nas wyróżnia

Tutoring

Szkoła Podstawowa Skała proponuje edukację spersonalizowaną, w której podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej jest indywidualny kontakt z uczniem i jego rodzicami realizowany w Systemie Tutoringu Rodzinnego oraz Tutoringu Uczniowskiego.

Nawyki i cnoty

Zależy nam na tym, aby każdy absolwent opuszczający mury naszej szkoły odznaczał się silną osobowością, umiał rozpoznawać rzeczy dobre i złe, dokonywać wyborów w oparciu o jasne kryteria, potrafił dochować wierności w miłości i w przyjaźni.

Edukacja zróżnicowana

Formą realizacji edukacji spersonalizowanej, czyli zwrócone na rozwój całej osoby są założenia edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć (single – sex education). Można dostosowywać formy i metody pracy do różnych potrzeb chłopaków i dziewczyn, by dzieci łatwiej się uczyły. Także procesy wychowawcze są skuteczniejsze, gdy uwzględniają naturalne różnice między dziewczętami a chłopcami. Dlatego też w naszej szkole pracujemy w oparciu o założenia i elementy edukacji zróżnicowanej.

Współpraca i przyjaźń

Wiemy jak ważna jest dobra atmosfera oraz praca zespołowa. Uczymy dzieci w duchu radości i koleżeństwa dostrzegania drugiego człowieka. Nauczyciele akceptują i szanują swoich podopiecznych, a przez to uczniowie szanują swoich kolegów.

Jak uczymy

programowanie

piłka nożna

szachy

aktywność fizyczna

kaligrafia

basen

ognisko muzyczne

wycieczki edukacyjne

daily mile

retoryka

opieka duchowa

cooperative learning

INNI O NAS

Za co cenimy Skałę

20170829_160651

Kasia

Mama Bartosza

"Szkoła "Skała" wyróżnia się spośród innych szkół prywatnych i państwowych w Bielsku przede wszystkim bardzo spójnym, nowoczesnym programem wychowawczym i edukacyjnym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów syna w rozwijaniu pożytecznych nawyków  oraz takich cech jak wytrwałość, pracowitość i uczciwość. W "Skale" panuje bardzo serdeczna atmosfera wzajemnej pomocy i akceptacji, która udziela się również nam rodzicom."

foto2

Robert

Tata Mariusza i Patryka

"Szkoła „Skała” to miejsce rozwoju nie tylko dzieci, ale całych rodzin – wysoki poziom nauczania i profesjonalna kadra pomagają zdobywać wiedzę moim synom, a warsztaty i konferencje dla rodziców pomagają mi być lepszym mężem i ojcem. Przyjazna atmosfera i połączenie nauki z wychowaniem – tego nie oferuje żadna inna szkoła."

GP_1

Grzegorz

Tata Jakuba

"Doceniam Szkołę "Skała" za dobrą współpracę i pełne zaangażowanie ze strony nauczycieli i dyrekcji. Także za to, że motywuje mnie do bycia lepszym ojcem, oferując takie narzędzia jak tutoring czy wykłady dla rodziców"

1 (2)

Grzegorz

Tata Krzysztofa
"Mój 8-letni syn idzie właśnie do III klasy Szkoły Podstawowej SKAŁA. Uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Przez te ostatnie lata widzę u niego bardzo duże postępy nie tylko w nauce. Dzięki programowi szkoły, współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami obserwuję jak rozwija swoje zainteresowania, zdobywa wiedzę oraz wzrasta w wierze."
IMG_3922

Marta

Dyrektor

"Życzę wszystkim takiego doświadczenia pracy ze wspaniałymi ludźmi jakich mamy w Skale, którzy żyją wspólną misją z poczuciem odpowiedzialności i z zapałem, by działać dla dobra naszych uczniów i uczennic oraz ich rodzin. Naprawdę bezcenne !"

Z NIMI WSPÓŁPRACUJEMY

Wspieramy i inspirujemy się tymi inicjatywami

Zastanawiasz się nad zapisem swojego dziecka do naszej szkoły?

Zapraszamy do kontaktu i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne

Szkoła Podstawowa “Skała”
ul. Dawna 12
43-300 Bielsko-Biała

Etapy zapisu dziecka do szkoły

KROK 1

Zainteresowanie zapisem dziecka do szkoły

KROK 2

Poznanie oczekiwań i celów Rodziny

KROK 3

Ustalenie indywidualnych warunków finansowych

KROK 4

Podpisanie umowy