Home

10
IMG_7881_1
IMG_7953_1
IMG_8178_1
previous arrow
next arrow

WYSOKIE WYNIKI
EDUKACYJNE

Rodzice
pierwsi wychowawcy

Wartości
chrześcijańskie

Rozwój osobisty
każdego ucznia

O NAS

 • Realizujemy podstawę programową MEN w wymiarze rozszerzonym.
 • Przygotowujemy do egzaminów Cambridge (YLE, KEY, PET, FCE).
 • Realizujemy skuteczny program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.
 • Przygotowujemy do olimpiad przedmiotowych.
 • Organizujemy międzyszkolny konkurs iberystyczny we współpracy z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim.
 • Prowadzimy warsztaty uczenia się.
 • Dajemy możliwość samodzielnej pracy w ciszy.
 • Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne w ramach Akademii Skały.
 • Wspomagamy uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci poprzez tutoring rodzinny.
 • Kształtujemy młodych ludzi poprzez wskazywanie dobrych postaw i rozwijanie cnót.
 • Dbamy o atmosferę sprzyjającą integralnemu rozwojowi uczniów.
 • Dbamy o relacje z uczniami – każdy z nich ma swojego tutora.
 • Wychowujemy poprzez aktywność fizyczną: zajęcia na zewnątrz, rekreacja, wyjścia w góry w ramach projektu WyGórowani.
 • Organizujemy współpracę w międzyklasowych klanach.
 • Proponujemy działania na rzecz innych poprzez wolontariat szkolny.
 • Przygotowujemy konferencje oraz warsztaty dla Rodziców.
 • Jesteśmy jednym z organizatorów Orszaku Trzech Króli w Bielsku-Białej.
 • Organizujemy Wieczornicę Patriotyczną i wspólne Kolędowanie.
 • Budujemy życzliwe środowisko Rodzin poprzez organizację Dnia Rodziny oraz Dnia Babci i Dziadka.
 • Wspieramy relacje rodzinne poprzez wyprawy Ojców i Synów, Rodzinne warsztaty adwentowe i wielkanocne.
 • Współpracujemy z naszymi absolwentami, by budować środowisko wartościowych relacji.
 • Dajemy możliwość formacji duchowej dla uczniów i ich rodzin poprzez Dni skupienia dla pań i panów, pogadanki i spotkania dla mam, pogadanki dla uczniów.

CO NAS WYRÓŻNIA

SP Bielsko-Biała

zaangażowana
kadra nauczycieli

szkoła podstawowa Bielsko-Biała

rodzice najważniejsi
wychowawcy

wartości chrześcijańskie Szkoła Podstawowa Skała

formacja
chrześcijańska

prywatna szkoła Bielsko-Biała

wychowanie
integralne

szkoła podstawowa Bielsko-Biała

praca
dobrze wykonana

SP Bielsko-Biała

osobisty
plan edukacyjny

mundurki szkoła Skała

mundurek

prywatna szkoła Bielsko-Biała

nowoczesny
budynek

REKRUTACJA

 • Wypełnienie karty zapisu. Umówienie się na rozmowę rekrutacyjną.
 • Rozmowa rekrutacyjna z obojgiem rodziców.
 • Okres próbny.
 • Ustalenie warunków finansowych.
 • Dopełnienie formalności i podpisanie umowy.

Rozmowa obojga rodziców z przedstawicielem szkoły. Celem rozmowy jest poznanie zainteresowanej rodziny oraz rozeznanie zaangażowania rodziców w wychowanie i potencjalną współpracę ze szkołą.

Podczas okresu próbnego uczeń ma możliwość uczestnictwa w lekcjach, doświadczenia atmosfery szkoły, poznania metod pracy czy spróbowania naszych obiadów. Po zakończeniu okresu próbnego odbywa się spotkanie podsumowujące, gdzie obydwie strony (rodzice i szkoła) decydują o dalszej współpracy.

Spotkanie rekrutacyjne dotyczy również podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. Wysokość miesięcznej opłaty za uczęszczanie dziecka do szkoły jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny.

OKRES PRÓBNY

 • pozna koleżanki i kolegów z klasy, do której mogłoby uczęszczać,
 • spotka nauczycieli, którzy mogliby je uczyć,
 • odczuje przyjazną atmosferę naszej szkoły, której częścią mogłoby być.

Marta Mszyca

Dyrektor szkoły

KIM JESTEŚMY

Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” zajmuje się prowadzeniem placówek edukacyjnych: Przedszkole „Ziarenko” (od 2010 roku) oraz Szkoła Podstawowa „Skała” (od 2015 roku). Prowadzimy także zajęcia i warsztaty dla rodziców w ramach Klubu Malucha i Mamy dla najmłodszych dzieci. 

NASZA MISJA

Wierzymy, że Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego w naszej szkole wspieramy ich w tej roli. Poprzez wysoki poziom edukacyjny, doskonalenie umiejętności miękkich oraz troskę o kształtowanie dobrych moralnie postaw prowadzimy uczniów do wzrostu w wolności i odpowiedzialności. Zależy nam na tym, by nasi absolwenci stali się ludźmi uczciwymi, wykazywali się troską o innych i byli kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie. 

Wesprzyj nas swoim 1,5 % podatku

Twoje dobro procentuje!